08/11/2017

Wat zijn de subsidies voor spouwmuurisolatie in 2018?

De Vlaamse overheid zet steeds meer in op totaalrenovaties. Nu heeft de regering dan ook het licht op groen gezet om het bestaande renovatiepremiestelsel grondig te renoveren. Het is dan ook belangrijk om ook voor 2018 reeds op de hoogte te zijn van de subsidies voor spouwmuurisolatie. Op vlak van de technische vereisten lijkt er ons alvast weinig te veranderen, toch zal de toegekende subsidie fors afnemen.

WIJZIGING IN DE SUBSIDIES VOOR SPOUWMUURISOLATIE (2018)

De aangekondigde wijzigingen hebben ook zijn invloed op de premies voor spouwmuurisolatie in 2018. Zo bedraagt de huidige premie voor spouwmuurisolatie nog steeds 6 euro per vierkante meter, terwijl de premies voor spouwmuurisolatie in 2018 worden afgebouwd naar 5 euro per vierkante meter. Het gaat met andere woorden om een daling van bijna 17%. Het is dan ook des te interessanter om nog dit jaar uw spouwmuurisolatie te laten plaatsen.

 

Specifieke vereisten (STS 71-1)

Op het vlak van na-isolatie van de bestaande spouwmuur lijkt er weinig te wijzigen. De technische vereisten en het feit dat het moet gaan om zogenaamde "bestaande woningen of appartementen" blijft van toepassing. Onder zogenaamde bestaande woningen of appartementen moeten we trouwens alle woningen of appartementen begrijpen die aangesloten waren op het distributienet voor 1 januari 2006 of voor diezelfde datum hun bouwaanvraag hadden ingediend.

 

Op technisch vlak moet het nog steeds gaan om werken die worden uitgevoerd door een aannemer. Die aannemer moet die werken uitvoeren conform de technische specificaties zoals die geformuleerd worden in STS 71-1. Het is met andere woorden van belang om niet zomaar voor een aannemer te kiezen, aangezien de Europese Unie daar België terecht voor aanmaande. Het na-isoleren van spouwmuren is een echt specialistenwerk die alleen door specialisten hoort te worden uitgevoerd. De technische specificaties van STS 71-1 zijn dan ook niet alleen minimumvoorwaarden om van de genoemde subsidie te kunnen genieten, maar horen volgens ons ook gewoon de minimale kwaliteitsvereisten te vormen in de brede zin van het woord.

 

Nog geen 100% zekerheid

Alhoewel de aangekondigde hervormingen er naar alle waarschijnlijkheid zullen komen, is daar op dit moment nog geen 100% zekerheid over. Wij spreken daarom van 99% zekerheid dat dit de definitieve regeling zal worden. Er was immers al een eerste principiële goedkeuring in maart 2016, waarna er een tweede goedkeuring volgde in mei 2016. Toch moeten er nog heel wat technische eisen en nadere regels gepubliceerd worden, waarover wij jou ten allen tijde op de hoogte zullen blijven houden.

 

Wat met spouwmuurisolaties in 2017?

Voor het huidig jaar 2017 blijf je gewoon genieten van het actuele premiestelsel van zes euro per vierkante meter. Indien je met andere woorden spouwmuur na-isolatie wenst aan te brengen, raden wij ten zeerste aan om dat nog in 2017 af te handelen en optimaal van deze hogere premie gebruik te maken. Contacteer ons daarom vandaag nog opdat een van onze experts de mogelijkheden met je bespreekt.