23/05/2022

Mijn VerbouwPremie en -Lening

Mijn VerbouwPremie

Zoals de laatste weken reeds via de media werd aangekondigd wordt het premiesysteem dit jaar vereenvoudigd en worden de premies is in sommige gevallen ook verhoogd.

 

Mijn VerbouwPremie is een eengemaakte premie voor renovatie en energiebesparende maatregelen. Ook werd onlangs een nieuwe renteloze verbouwlening voorgesteld, Mijn VerbouwLening. Ontdek het hieronder!

Mijn VerbouwPremie

Het bedrag van de nieuwe premies is afhankelijk van uw gezinsinkomen en -samenstelling. Via de handig simulator kunt u in enkele klikken de hoogte van uw premies ontdekken.

 

Concreet worden investeerder in 3 inkomenscategorien onderverdeeld:

  • Hoge inkomens
  • Midden inkomens
  • Lage inkomens.

Op basis van de inkomenscategorie wordt dan een bepaald premiebedrag toegekend.

Algemeen werkt de verdeelsleutel als volgt:

  • Hoge inkomens krijgen een vast bedrag per m² terug.
  • Midden inkomens krijgen 35% van de factuur (excl. BTW) terug.
  • Lage inkomens krijgen 50% van de factuur (excl. BTW) terug.

Klik hier voor meer info.

Mijn VerbouwLening

Naast de invoering van Mijn VerbouwPremie, zal u vanaf 1 juli ook de renteloze Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro kunnen aanvragen.

 

Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie.

 

Klik hier voor meer info. 

 

Vragen? Contacteer ons telefonisch of via mail info@eskimoo.be!