05/10/2018

3 mythes over vocht en spouwmuurisolatie ontkracht

Fabel 1 Spouwmuurisolatie zorgt voor doorslaand vocht.

De oorspronkelijke bedoeling van de spouw was bescherming van het binnenblad tegen vochtdoorsijpeling. Regenwater dat door de facadesteen wordt opgeslorpt kan via de binnenzijde van die buitenmuur naar beneden druppen en dan via de waterkering weer ontsnappen. Door te gaan isoleren blijft die originele spouwwerking gelijk. Eps-parels worden verlijmt met holtes tussen de parels waardoor regenwater nog steeds loodrecht naar beneden kan sijpelen. Glaswolvlokken zijn meer open waardoor dit eveneens geen probleem vormt. De verticale afvoering van die regendruppels is ook logisch. Ze zijn namelijk onderhevig aan de zwaartekracht en zullen zo snel mogelijk naar buiten worden afgevoerd. Zelfs smalle spouwmuren van pakweg 3cm geven GEEN kans op doorsijpeling. Deze stelling werd tevens bevestigd door een onderzoek van de Universiteit Gent.

Nu we weten dat het doorslaande regenwater probleemloos wordt afgevoerd kijken we nu naar de vochtopname van de materialen. EPS-parels zijn van nature uit hydrofoob. Dit wil zeggen dat deze NOOIT water kunnen opnemen en hiervoor ook niet behandeld moeten worden. Een ander verhaal bij glaswolvlokken. Deze dienen worden te beschermd door een siliconebehandeling, waardoor deze bijgevolg ook blijvend hydrofoob kunnen worden genoemd. Silicone sterft namelijk enkel af door UV-straling en daar er geen zonlicht aan de isolatie kan, is het effect blijvend. Alle materialen waar Eskimoo mee werkt zijn gekeurd en getest via een ATG.

Fabel 2: Spouwmuurisolatie zorgt voor condensproblemen.

Integendeel, spouwmuurisolatie lost condensproblemen op. Condens is het fenomeen waar druppelvorming voorkomt op een constructieonderdeel. Dit komt door zowel de luchtvochtigheid, als een bepaalde oppervlaktetemperatuur. Warme lucht is vochtig en kan vocht opnemen, koude lucht heeft deze eigenschap niet en er wordt druppelvorming gecreëerd. Dit noemt men het dauwpunt, de kruising van een bepaalde luchtvochtigheid en een bepaalde oppervlaktetemperatuur. Hoe hoger een bepaalde oppervlaktetemperatuur, hoe hoger dus de luchtvochtigheid mag en kan zijn. Door spouwmuren te isoleren verhoog je de oppervlaktetemperatuur van de binnenmuur al gauw met 3-4graden, waardoor de kans op condensatie verdwijnt. Condensproblemen los je dus op door te isoleren of door de luchtvochtigheid te doen afnemen (ventileren).

Fabel 3: Spouwmuurisolatie zorgt voor koudebruggen.

Een koudebrug is een constructieonderdeel die kouder heeft dan andere delen (bvb. betonnen lateien boven ramen, hoeken van rolluikbakken,…) en waar condensatie makkelijker kan optreden. Door het isoleren van spouwmuren wordt de oppervlaktetemperatuur van deze bestaande koudebruggen warmer, doordat isolatiemateriaal het constructieonderdeel als het ware ‘verpakken’. Hoe hoger de oppervlaktetemperatuur, hoe minder kans op condens.

Conclusie

Is de woning nu vochtvrij, dan zal door spouwmuurisolatie hieraan niets veranderen. Integendeel, de kans op condens in de toekomst neemt zelfs af.

Voor meer info over spouwmuurisolatie en vochtproblemen kunt u steeds bij ons terecht